Lezingen

De lezingen en workshops geven de mogelijkheid tot zelfonderzoek. De methode is er op gericht om u bewust te maken van zielsverlangens.

Thema's die aan de orde kunnen komen:

* Kennismaken met uw horoscoop.
* Basisveiligheid: 'Waar vind ik levensvertrouwen en houvast?'
* Minderwaardigheidsgevoelens en hoe daarmee om te gaan.
* Het verlangen naar liefdevolle relaties.
* Ouder kind relatie en conflicten die zich daarin kunnen voordoen.

Het is ook mogelijk om een aanbod op maat samen te stellen voor bedrijven en groepen. Bijvoorbeeld voor teamdagen, met collega's en of vrienden.

In overleg met u wordt het programma en het tijdstip samengesteld.

Nadere informatie kunt u opvragen via will@laluna-astrologie.nl